Pro pacienty

MUDr. David Bednář

MUDr. David Bednář - všeobecný praktický lékař

 • absolvent oboru všeobecné lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2002-2008)
 • 2008-2012 lékař interního oddělení Šumperské nemocnice a.s.
 • 2012-2014 předatestační příprava v oboru všeobecné praktické lékařství v UNIMED Jeseník spol. s r.o. (ordinace praktického lékaře pro dospělé - Vidnava, Písečná, Česká Ves, Jeseník, praxe v endokrinologické ambulanci v Jeseníku)
 • 2014 atestace z všeobecného praktického lékařství, licence ČLK
 • člen Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sdružení praktických lékařů, Homeopatické lékařské asociace
 • absolvent kurzu Paliativní medicíny a Psychosomatiky

 

Jana Ševčíková

Jana Ševčíková - zdravotní sestra

 • absolventka Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy Emanuela Pöttinga v Olomouci v roce 1999
 • praxe na urologickém, anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení centrálního příjmu Šumperské nemocnice a.s.
 • velká zkušenost a praktická zdatnost v oblasti zavádění žilních vstupů, aplikace infuzí a cévkování
 

 

Portfolio poskytované péče

 • Běžná preventivní a léčebná péče, posudková a administrativní činnost v rámci oboru všeobecné praktické lékařství
 • Dispenzarizace nekomplikovaných diabetiků 2. typu
 • Pracovně lékařské služby
 • EKG
 • POCT testování (CRP, INR, glykovaný hemoglobin)
 • Infuzní léčba
 • Terénní homeopatie
 • Paliativní péče u nevyléčitelně nemocných

 

Smluvní zdravotní pojišťovny

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 - Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
 • 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 - Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
*}